UFC / MMA

UFC on Fox 27
27-01-2018 23:30Niko Price By Decision v George Sullivan By KO/TKO/DQ
27-01-2018 23:30Yes v No
27-01-2018 23:30Under v Over
27-01-2018 23:30Niko Price Round 3 v George Sullivan On Points
28-01-2018 00:00Under v Over
28-01-2018 00:00No v Yes
28-01-2018 00:00Joaquim Silva By KO/TKO/DQ v Joaquim Silva By Submission
28-01-2018 00:00Joaquim Silva On Points v Joaquim Silva Round 1
28-01-2018 00:00Yes v No
28-01-2018 00:00Ji Yeon Kim Round 3 v Justine Kish Round 2
28-01-2018 00:00Over v Under
28-01-2018 00:00Justine Kish By KO/TKO/DQ v Ji Yeon Kim By Submission
28-01-2018 00:30No v Yes
28-01-2018 00:30Randa Markos Round 1 v Randa Markos Round 2
28-01-2018 00:30Randa Markos By KO/TKO/DQ v Juliana Lima By Submission
28-01-2018 00:30Under v Over
28-01-2018 01:00Mara Romero Borella By KO/TKO/DQ v Katlyn Chookagian By Decision
28-01-2018 01:00Yes v No
28-01-2018 01:00Mara Romero Borella Round 1 v Mara Romero Borella Round 2
28-01-2018 01:00Under v Over
28-01-2018 01:30Over v Under
28-01-2018 01:30Godofredo Pepey On Points v Mirsad Bektic On Points
28-01-2018 01:30Godofredo Pepey By Decision v Mirsad Bektic By Decision
28-01-2018 01:30No v Yes
28-01-2018 02:00Under v Over
28-01-2018 02:00Bobby Green By KO/TKO/DQ v Erik Koch By Submission
28-01-2018 02:00Erik Koch Round 1 v Bobby Green Round 1
28-01-2018 02:00No v Yes
28-01-2018 02:30Under v Over
28-01-2018 02:30Yes v No
28-01-2018 02:30Jordan Rinaldi Round 2 v Jordan Rinaldi On Points
28-01-2018 02:30Jordan Rinaldi By Submission v Jordan Rinaldi By Decision
28-01-2018 03:00Andre Fili By Decision v Andre Fili By KO/TKO/DQ
28-01-2018 03:00Dennis Bermudez Round 2 v Andre Fili Round 1
28-01-2018 03:00Yes v No
28-01-2018 03:00Over v Under
28-01-2018 04:00Ronaldo Souza Round 2 v Derek Brunson Round 2
28-01-2018 04:00Ronaldo Souza By Submission v Ronaldo Souza By KO/TKO/DQ
28-01-2018 04:00No v Yes
28-01-2018 04:00Over v Under